Korpsopbouw

De post Spaarndam beschikt momenteel over 17 korpsleden. Al deze personen zijn bij de Veiligheidsregio Kennemerland in dienst als vrijwilliger.

Alle korpsleden staan het hele jaar paraat in de avonduren, in de weekenden en op feestdagen. Middels een pager worden zij opgeroepen, waarna zij zich naar de kazerne begeven. De eerste zes die aankomen op de kazerne bemannen het brandweervoertuig en rukken uit naar het incident.

De functieverdeling binnen de post Spaarndam is als volgt:

Functie Naam korpslid
Aspirant manschap
Bruggen, S. van
Wiegand, M.M.
Zelm, M. van
Manschap A
 Kinket, B.
 McGrath, R.D.
 Springveld, M.P.A.
 Zwet, N.P. van der
Manschap B
Jackson, C.P.G.
 Lagas, J.A.
 Meer, R. van der
 Meijaard, R.
 Snoek, E.J.
Bevelvoerder
Derkzen van Angeren, M.G.T.
 Falke, W.
 Flaschwinkel, E.J.D.
 Hoenderdos, R.G.A.
 Tax, J.F.