Stormschades

Tijdens de storm van vandaag heeft de brandweer de handen vol gehad aan vele meldingen van bomen over de weg, bomen op gebouwen en voertuigen en andere wind-gerelateerde meldingen. Omdat de drukte in de regio groot was, werd vanuit Spaarndamse vrijwilligers onderling een uitrukploeg gevormd, om zo de regio te kunnen assisteren. De timing kon niet beter; op hetzelfde tijdstip besloot de AC om alle andere vrijwilligers in de regio – die nog niet waren opgeroepen – richting kazernes te roepen. Het resultaat voor Brandweer Spaarndam: 15 uitrukken.

Allereerst werd de tankautospuit naar Halfweg gestuurd, waar het op enkele adressen dakpannen waren losgewaaid. Op deze adressen zijn de losliggende pannen verwijderd en is daarmee de situatie gestabiliseerd.

Na de meldingen in Halfweg, zakten we af richting eigen uitrukgebied. In Penningsveer waren bij een woning nog enkele dakpannen op scherp, welke gecontroleerd zijn. Toen bleek dat deze nog vastzaten, werd doorgereden naar de Lagedijk. Daar was een boom omgewaaid, tegen de loods van watersportbedrijf Renautic aan. Hier kon de brandweer niks betekenen.

Vervolgens werd in Spaarndam aan het Zijkanaal C nog gekeken bij een boom welke tegen een woning was aangewaaid. Omdat deze geen direct gevaar opleverde, kon de brandweer doorrijden naar Vijfhuizen. Bij de Expo Haarlemmermeer waren enorm veel flexibele zonnepanelen naar beneden gekomen. Ook hier kon de brandweer niks betekenen, maar werd wel besloten het gebouw te ontruimen om verder gevaar te voorkomen.

Hierna werden in Vijfhuizen meerdere meldingen afgewikkeld, waarvan opvallend veel aan de Vijfhuizerdijk. Eerst werd de brandweer gestuurd naar een grote boom welke over een schuur/kantoor was gewaaid. Vanwege het formaat van de boom is geadviseerd een professioneel bedrijf in te schakelen. Hierna werd aan de Vijfhuizerdijk een losgeslagen boot weer vastgelegd aan de kade.

In Nieuwe Brug is bij de tennisvereniging een overkapping over de buitenbanen omver gewaaid. Hier was in de omgeving duidelijk te zien wat de storm heeft aangericht; meerdere (zeer) grote bomen waren met asfalt en al uit de grond gerukt. Vervolgens kon de brandweer weer Vijfhuizen in, waar op een locatie een boom met behulp van de motorkettingzaag is geveld. Vervolgens kon men door naar een melding over een boom tegen een woning, maar de boom bleek hier naast de woning te zijn beland. Voor de brandweer dus niets te doen.

In Zwanenburg was melding gemaakt van een boom over de weg aan de Nolenslaan. Deze bleek echter al door een particulier bedrijf geveld te zijn. Ditzelfde was het geval aan Kinheim, waar ook melding van een boom over de weg was gemaakt.

Na deze rij meldingen kon de Spaarndamse brandweer terugkeren naar de kazerne, waar op de hoek bij de Spaarndammerdijk/Zijkanaal C toch de boom van de woning werd gezaagd. Deze boom was eerder op de dag overgeslagen. De storm was inmiddels gaan liggen en om de bewoners gerust te stellen, is deze boom alsnog geveld.

Foto’s:
Foto’s: Brandweer Spaarndam
IMG_20131028_125329 IMG_20131028_125343 WP_20131028_002 WP_20131028_003 WP_20131028_004 WP_20131028_005

Meldingen:
1 – 11:34 Doctor Schaepmanstraat Halfweg – Stormschade (Losse dakpannen)
2 – 11:55 Polanenkade Halfweg – Stormschade (Losse dakpannen)
3 – 12:10 Prins Hendrikkade Halfweg – Stormschade (Losse dakpannen)
4 – 12:45 Penningsveer Haarlem – Stormschade (Losse dakpannen)
5 – 13:03 Lagedijk Spaarndam – Stormschade (Boom op loods)
6 – 13:25 Spaarndammerdijk/Zijkanaal C Spaarndam – Stormschade (Boom tegen woning)
7 – 13:55 Stelling Vijfhuizen – Stormschade (Losse zonpanelen)
8 – 14:08 Vijfhuizerdijk Vijfhuizen – Stormschade (Boom op gebouw)
9 – 14:25 Vijfhuizerdijk Nieuwe Brug – Stormschade (Losgeslagen boot)
10 – 15:03 Vijfhuizerdijk Nieuwe Brug – Stormschade (Losgeslagen overkapping)
11 – 15:19 Hellemeerstraat Vijfhuizen – Stormschade (Boom op scherp)
12 – 15:31 Baarsjesweg Vijfhuizen – Stormschade (Boom tegen woning)
13 – 16:27 Nolenslaan Zwanenburg – Stormschade (Boom op scherp)
14 – 16:48 Kinheim Zwanenburg – Stormschade (Boom op scherp)
15 – 17:31 Spaarndammerdijk/Zijkanaal C Spaarndam – Stormschade (Boom tegen woning)