Straten en kelders onder water

Na de eerste melding in de nacht van donderdag op vrijdag, werd de brandweer uit Spaarndam doorgestuurd voor een tweede melding van wateroverlast. Dit zou aan de Kastanjelaan/Marialaan zijn, ook te Zwanenburg. Dit lag om de hoek bij de vorige melding, dus men was snel ter plaatse.

Nou ja, ter plaatse… men kon spreken van “te water”, want er lage een extreme hoeveelheid water op straat. De enorme hoeveelheid neerslag kon door de riolen niet verwerkt worden, met als gevolg dat het water naar het laagste punt van het dorp is gestroomd en daar op is gaan hopen. Daar stond de brandweer van Spaarndam nu, met de collega’s van Halfweg-Zwanenburg om de hoek (kwam men iets later achter).

Het water stond er op sommige punten tot kniehoogte. Wakker geworden bewoners probeerden, veelal uitgerust met rubberen kaplaarzen, in allerijl het water nog tegen te houden om hun woning te betreden, voor zover nog mogelijk. De hoge waterstand had er namelijk bij een groot aantal woningen al voor gezorgd dat de kruipruimtes en kelders onder water waren komen te staan.

De brandweer heeft in eerste instantie ingezet op het kruispunt van de Kastanjelaan/Marialaan, want daar lag verreweg het meeste water. Na het in kaart brengen van de riolering, is besloten om het water met behulp van persslangen over te brengen richting de IJtochtkade, waar een ander rioolsysteem zou lopen. Na controle bleek dit inderdaad zo te zijn, dus kon het pompen beginnen. Na lang pompen begon de straat weer in zich te komen en uiteindelijk was de kruising weer schoon van water.

Hiermee was het echter nog niet gedaan, want zoals gezegd waren er ook een flink aantal kruipruimtes vol komen te staan met water. Omdat het erg lang zou duren als alleen het Spaarndamse brandweerkorps dit zou aanpakken, werd er versterking ingeroepen bij de centrale. Hierop werden de vrijwilligers van Haarlem-Oost en het hulpverleningsvoertuig vanuit Hoofddorp ingezet. Voor de inwendige mens kwam vanuit Haarlem een voertuig met brood, fruit, melk etc. Ook collega’s van Halfweg-Zwanenburg kwamen koffie en water brengen, alsmede een extra pomp. Top mannen, bedankt!

Na uren van water pompen waren de straten vrij van water en de kruipruimtes ook leeggepompt. Hierop keerden alle brandweervoertuigen terug naar hun kazernes. De Spaarndamse brandweer kijkt terug op een inzet van iets meer dan vijf uur.