Stormmeldingen

Dinsdag 6 juni raasde er een storm over het land, waarvoor het KNMI code geel afgegeven heeft. Ook in de Veiligheidsregio Kennemerland ging het goed tekeer, met veel stormschades als gevolg. Diverse eenheden mochten de weg op om deze vrij te maken van bomen, of om andere soorten incidenten te bestrijden.

De Spaarndamse bluseenheid werd om 17:00u opgeroepen voor een stormschade in Haarlem. In de Pontianakstraat zou een boom over de weg liggen. Bij het ter plaatse komen bleek de boom al netjes op de stoep te liggen, waardoor deze niet verder tot overlast was.

Vlak voordat de Spaarndammers na die melding terug waren op de kazerne, werden zij opnieuw gealarmeerd, ditmaal voor een stormschade aan de Achterweg, wederom in Haarlem. Hier bleek een grote tak op een transformatorhuis terecht te zijn gekomen. Gemeentewerken was hier al druk doende om de tak op te ruimen, waarop de Spaarndamse brandweer werd doorgestuurd naar de volgende melding.

Aan de Maarten van Heemskerckstraat, wederom te Haarlem, zou een tak op scherp hangen. Met de tak werd korte metten gemaakt, zodat er geen gevaar meer voor de omgeving was.

Na deze meldingen werden de Spaarndammers bedankt voor de inzet, waarop men terugkeerde naar de kazerne.

P2000 meldingen
17:26:05 06-06-17 P 2 Stormschade Achterweg Haarlem 12GG04 12-3230
17:02:20 06-06-17 P 2 Stormschade Pontianakstraat Haarlem 12GG05 12-3230