Post

De post in Spaarndam is in 1998 in gebruik genomen door de brandweer en voldoet voor de brandweer voor de taken die men daar moet uitvoeren. In deze post is plaats voor één tankautospuit.

In 2014 heeft er een verbouwing plaatsgevonden in de kazerne, waarbij het interieur van de kazerne door de postleden grondig is aangepakt.

SPD