Nieuws 2018

06-01-2018 Nieuwjaarsreceptie
01-01-2018 Terugblik op 2017


06-01-2018 – Nieuwjaarsreceptie

Op 6 januari werd door Brandweervereniging Spaarndam traditioneel een nieuwjaarsreceptie gehouden. Onder het genot van een hapje en drankje kwamen de (oud)korpsleden en hun gezinsleden naar de kazerne aan de Ringweg om op het nieuwe jaar te proosten. Ook burgemeester Heiliegers, postcommandant en korpsfotograaf George Bakker waren hierbij aanwezig.

De voorzitter van de vereniging opende het officiële gedeelte door een ieder welkom te heten, waarna hij het woord aan de ploegchef gaf. Met een korte terugblik werd 2017 afgesloten, waarna werd overgegaan tot het uitreiken van diverse decoraties.

Als eerste werd Erik Flaschwinkel naar voren geroepen. Erik werd onderscheiden voor zijn dienstjubileum van 12,5 jaar en kreeg daarbij de bijbehorende oorkonde en een bos bloemen overhandigd.

Hierna mochten Maurice Springveld en Bas Kinket aantreden. Na het succesvol afronden van hun basisopleiding, werden zijn bevorderd tot Manschap A. Zij kregen dan ook de aanstellingsbrief inclusief bijbehorende randonderscheidingstekens.

Tot slot mochten Paul Jackson en Rick Meijaard naar voren treden. Zij werden door de ploegchef bevorderd tot Manschap B en kregen ook de aanstellingsbrief inclusief bijbehorende randonderscheidingstekens.

Na deze persoonlijke aangelegenheden nam postcommandant Arjan Smit het woord. Hij wensde alle aanwezigen ook al het goeds voor 2018 en in het bijzonder een mooi jaar voor de Spaarndamse brandweerpost als geheel.

Na het officiële gedeelte bleef het nog lang onrustig in de kazerne…

Onderstaande foto’s zijn gemaakt door George Bakker
        


01-01-2018 – Terugblik op 2017

Brandweer Spaarndam heeft een relatief rustig 2017 achter de rug. Dit jaar werd er 55 maal een beroep gedaan op onze vrijwilligers. Bekijk hier het overzicht van alle uitrukken in 2017. Voor meer details over de uitrukken, kun je terecht op de pagina Uitrukken 2017.

Na twee drukke jaren tekende 2017 zich af als een rustig jaar; het bleek één van de rustigste jaren in het laatste decennium te worden. Het verloop van het aantal uitrukken over de afgelopen jaren, is te zien in dit overzicht.

Helaas hebben we in het afgelopen jaar, net als vorig jaar, afscheid genomen van enkele collega’s. Gelukkig kunnen we in 2018 twee collega’s bevorderen tot manschap, zodat we op sterkte blijven. Dat betekent niet dat wij onze werving stoppen; wij kunnen altijd nog nieuwe collega’s gebruiken!