Nieuws 2019

05-01-2019 Nieuwjaarsreceptie
01-01-2019 Terugblik op 2018

05-01-2019 – Nieuwjaarsreceptie

Op 5 januari werd door Brandweervereniging Spaarndam de traditionale nieuwjaarsreceptie gehouden. Onder het genot van een hapje en drankje kwamen de korpsleden en hun gezinsleden, oudleden en cluster- en regionaal commandanten naar de kazerne aan de Ringweg om op het nieuwe jaar te proosten.

De voorzitter van de vereniging opende het officiële gedeelte door een ieder welkom te heten, waarna hij het woord aan de ploegchef gaf. Voordat hij dat deed, werd namens de ploeg een presentje overhandigd aan de ploegchef voor zijn reeds jarenlange inzet waarvan de ploeg dankbaar gebruik mag maken.

De ploegchef keek in zjin toespraak terug op de uitrukken en andere gebeurtenissen in 2018 en dankte de partners van de korpsleden voor het begrip dat hun partners op de soms meest onmogelijke tijden worden opgeroepen. Hierna werden Maartje Sipma en Sander van Bruggen naar voren gevraagd. Na het succesvol afronden van hun basisopleiding, werden zijn bevorderd tot Manschap A. Zij kregen dan ook de aanstellingsbrief inclusief bijbehorende randonderscheidingstekens.

Na deze bevorderingen nam postcommandant Arjan Smit het woord. Hij wensde alle aanwezigen ook al het goeds voor 2018 en in het bijzonder een mooi jaar voor de Spaarndamse brandweerpost als geheel.

Na het officiële gedeelte bleef het nog lang onrustig in de kazerne…

Onderstaande foto’s zijn gemaakt door George Bakker


01-01-2019 – Terugblik op 2018

Brandweer Spaarndam heeft een jaar met 108 uitrkuken achter de rug. Daarmee gaat 2018 de boeken in als een van het één na drukste van de afgelopen 5 jaar.  Bekijk hier het overzicht van alle uitrukken in 2018. Voor meer details over de uitrukken, kun je terecht op de pagina Uitrukken 2018.

Door het relatief drukke jaar blijft het gemiddelde aantal uitrukken per jaar nog steeds toenemen voor post Spaarndam. Het verloop van het aantal uitrukken over de afgelopen jaren, is te zien in dit overzicht.