Welkom

Welkom op de website van Brandweer Spaarndam. Met deze website willen wij je informeren over het werk dat wij doen voor de samenleving in Spaarndam en de directe omgeving. Wij wensen je veel leesplezier toe op onze site. Mocht je vragen hebben, schroom niet ons te benaderen. Je vindt onze contactgegevens onder de kop “korpsinformatie”.

Veiligheidsregio Kennemerland
Om een goed beeld te krijgen van het werkgebied van de Veiligheidsregio (waaronder de brandweer valt), heeft Veiligheidsregio Kennemerland een korte video ontwikkeld waar in ons werk wordt toegelicht. De video kun je hieronder bekijken.

Brandweer Spaarndam

Vrijwilligers in de avonden, nachten en weekenden
De Spaarndamse brandweer bestaat geheel uit vrijwilligers. Dorpsgenoten die naast hun reguliere werk buiten kantoortijd zorgen voor een snelle en adequate brandweerzorg in Spaarndam en omgeving. Tijdens kantooruren wordt de brandweerzorg in Spaarndam verzorgd vanuit de beroepspost uit Velsen-Zuid.

Inzetbaar voor alle soorten incidenten met als specialisme tankbrandbestrijding
Zoals alle brandweerkorpsen in Nederland is ook het Spaarndamse korps inzetbaar voor alle mogelijke incidenten. Het korps is niet alleen ingericht op het bestrijden van branden; de brandweer doet meer. Niet alleen bij brand rukt de brandweer uit; wij verlenen ook hulp bij verkeersongevallen, wateroverlast, stormschade en te water geraakte voertuigen, personen of dieren. Ook assisteren wij de ambulancedienst bij reanimaties, of het afhijsen van een patiënt uit een woning.
Als specialisme is brandweer Spaarndam opgeleid voor het bestrijden van branden in olietankopslagplaatsen, zoals op Schiphol of in het Westelijk Havengebied van Amsterdam.

Kazerne bij het dorpscentrum
Sinds september 1998 staat naast “Dorpscentrum Spaarndam” de brandweerkazerne van Spaarndam.

Meer informatie

Als ik meer wil weten?
Wil je meer weten over het Spaarndamse brandweerkorps of denk je “bij dat team wil ik horen”: bekijk de verschillende items op deze website. Je bent uiteraard altijd welkom op onze oefenavond om verder geïnformeerd te worden. Wij zijn elke donderdag vanaf 19.00 uur op de kazerne, de koffie staat voor je klaar.