Oefeningen en wedstrijden 2017

30-11-2017 Verkennen met ademlucht
16-11-2017 Technische hulpverlening bij een ongeval
28-10-2017 Eindoefening AYMA bij firma Vopak
20-04-2017 Middel HV en bezoek
16-03-2017 Brandverloop


30-11-2017 Verkennen met ademlucht

Donderdag 30 november werd er door een ploeg geoefend in speeltuin Nieuw Leven. De brandweerlieden werden voorzien van een zogenaamd blindmasker (een soort blinddoek, waardoor licht nog wel door het masker komt, maar voor de rest niets te zien is), waarop men het speeltuingebouw in werd gestuurd om een opdracht uit te voeren (zoek een slachtoffer, vind een brandhaard, etc.). In koppels van twee werd men naar binnen gestuurd om de opdrachten te volbrengen.

Regelmatig beoefenen wij dergelijke basisvaardigheden om onze kennis en kunde op peil te houden.

Foto:


16-11-2017 Technische hulpverlening bij een ongeval

Elke donderdag oefenen wij met ons korps om onze geoefendheid op alle vlakken op peil te houden. Omdat wij in ons uitrukgebied een stuk van de A9 mogen bedienen, met daarop vele verkeersbewegingen van allerlei soorten voertuigen, oefenen wij met grote regelmaat op het bevrijden van slachtoffers uit auto’s in verschillende omstandigheden.

Op donderdag 11 november had de oefenleiding een incident in scène gezet waarbij een auto op het dak terecht gekomen was en ergens op terecht was gekomen. De oefening was dan ook vooral gericht op het stabiliseren van het voertuig, maar wel voldoende werkruimte behouden om de bevrijding mogelijk te maken.

Hoewel de werkruimte krap was, wist de ploeg het slachtoffer binnen de ingecalculeerde tijd op de brancard te krijgen, waarop de oefening werd nabesproken.

Foto’s:


28-10-2017 Eindoefening AYMA bij firma Vopak

Elk jaar oefent de brandweer bij een van de oliebedrijven in Westpoort of op Schiphol voor een tankputbrand. Met het materiaal van AYMA/AMAS wordt door brandweerlieden uit Kennemerland en Amsterdam-Amstelland grootschalig geoefend, om voorbereid te zijn op het moment dat zo’n scenario zich daad werkelijk aandient.

’s Ochtends na het starten van de oefening werd het zogenaamde ‘cockpit-overleg’ opgestart, waardoor diverse functionarissen het aanvalsplan wordt gemaakt voor de inzet. Hierbij wordt rekening gehouden met diverse factoren, zodat de inzet, welke bij een echte brand zomaar drie dagen kan duren, niet onderbroken hoeft te worden.

Tegelijkertijd met het cockpit-overleg werd al het materieel verzameld en uiteindelijk werd alles samengebracht nabij de Vopak-terminals in het havengebied.

Conform plan werd het geheel geïnstalleerd en binnen vier uur na alarmering was er, conform de plannen én afspraken met de oliebedrijven, water op de bluskanonnen. Het is elk jaar goed te zien dat men steeds beter op elkaar ingespeeld raakt, waardoor de processen en het opbouw van het gigantische blussysteem steeds efficiënter verloopt. Er wordt dan ook teruggekeken op een succesvolle oefening.

Foto’s:


20-04-2017 Middel HV en bezoek

Donderdag 20 april stond er een middel HV oefening op het programma. Hierbij werd door de oefenleiding een incident in scène gezet, waar genoeg werk zou zijn voor twee tankautospuiten.

De twee tankautospuiten werden gelijktijdig gealarmeerd voor een ongeval, waarbij drie personenvoertuigen betrokken zouden zijn. Één voertuig zou op de kop liggen en waarschijnlijk zouden de personen nog in de voertuigen aanwezig zijn. Het primaire oefendoel voor de avond was het onderlinge samenwerken tussen de ploegen.

Het incident werd door de bevelvoerders snel opgesplitst, waarna de ploegen aan de slag gingen. Na enige tijd waren de slachtoffers uit de voertuigen bevrijd en werd de oefen nabesproken.

Vanavond hadden wij ook een jeugdigde toeschouwer; Rick had de opdracht om op zijn school een spreekbeurt te houden. Zijn spreekbeurt zou gaan over de brandweer, dus Rick kwam wat vragen stellen en de oefening bijwonen. Nadat de oefening gehouden werd, heeft Rick de brandweerlieden verschillende vragen gesteld om meer te weten te komen de brandweer. Daarna kreeg hij een korte rondleiding langs het blusvoertuig en heeft hij de reeds aanwezige wrakken nog iets meer toegetakeld met het hydraulische gereedschap, om zelf te ervaren hoeveel krachten er bij dergelijke werkzaamheden vrijkomen. Na het maken van een groepsfoto heeft Rick heeft nog een afzakkertje gedaan op de kazerne, waarna hij de brandweerlieden bedankte voor de leuke en leerzame avond. Rick, we hopen dat de spreekbeurt goed zal gaan!

Foto’s van de avond:


16-03-2017 Brandverloop

Op elke donderdagavond wordt er door het Spaarndamse korps geoefend, om zo voorbereid te zijn op alle incidentsoorten welke zij in de praktijk tegen kunnen komen. Op 16 maart was er een demonstratie over brandverloop.

Tijdens deze demonstratie werd getoond hoe een brandverloop in een woning zou kunnen zijn en welke rol ventilatie daarbij heeft. De instructeurs vanuit de afdeling Vakbekwaam Blijven maakten hierbij gebruik van zogenaamde “Doll houses” om op kleine schaal een brandverloop te simuleren. Hierbij was ruimschoots voor vragen. Ook was er ruimte om zelf te experimenteren en om te kijken welke acties welke gevolgen hebben.

Onze huisfotograaf George Bakker was erbij en maakte de volgende foto’s: