Oefeningen en wedstrijden 2013

26-09-2013 Pelotonsoefening: crash luchtballon
12-09-2013 Ongeval na joyriding
27-06-2013 Brand op een boerderij
20-06-2013 Auto op z’n dak
02-05-2013 Brand in Fort Penningsveer
20-04-2013 Vaardigheidstoets in Nederhorst den Berg
13-04-2013 Brand in een schuur


26-09-2013 – Pelotonsoefening: crash luchtballon

Jaarlijks worden er regionaal 2 pelotonsoefeningen verzorgd door de Veiligheidsregio Kennemerland. Daarvan is één inzet altijd brandgerelateerd en is de andere inzet altijd gericht op een hulpverleningsinzet. Een pelotonsoefening is gericht op het coördineren en uitvoeren van grootschalige (brandweer)optredens. Donderdag 26 september was Brandweer Spaarndam als deelnemer aanwezig bij de pelotonsinzet hulpverlening.

Voor deze oefening was er een crash van een luchtballon geënsceneerd. Alsof dat nog niet genoeg was, was dit gebeurd op een terrein waar men zogenaamd druk doende was om een podium op te bouwen voor een festival. Hoewel, “zogenaamd” is de verkeerde woordkeus, want er waren op de oefenlocatie in Bentveld daadwerkelijk half afgebouwde podia aanwezig. Bij deze oefening bleek de brandweer de handen vol te gaan hebben aan verschillende slachtoffers, uitgebeeld door poppen en LOTUS-medewerkers. LOTUS staat voor “Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers”; het zijn mensen getrained om een of meerdere ziektebeelden uit te beelden, om de hulpverleners een zo realistisch mogelijk tegenspel te geven. Zo zaten er bij deze oefening twee personen vast in hun voertuig (waarvan 1 gespietst door een steigerbuis), was er iemand bekneld geraakt onder de mand van de luchtballon, er hing nog iemand in een boom en lagen er nog enkele andere gewonde personen verspreid over het terrein.

Beverwijk was de eerste uitrukkende eenheid, waarna op basis van de melding Spaarndam als tweede eenheid al vrij snel uit mocht rukken. Ter plaatse werd direct opgeschaald naar Grote Hulpverlening, waardoor ook Heemskerk richting de incidentlocatie kon komen. Omdat het incident op een slecht begaanbare locatie had plaatsgevonden – een bebost gebied met zacht zand als ondergrond – én omdat er zoveel werk te doen was, werd er zelfs opgeschaald naar Zeer Grote Hulpverlening, waardoor er een vierde tankautospuit (Haarlem Oost) ten tonele verscheen. Nadat de taken werden verdeeld in samenspraak met de inmiddels ook ter plaatse zijnde Officier van Dienst, gingen alle eenheden hun werk doen. Omdat het al snel donker werd, was er vanuit Haarlem West een haakarmvoertuig met verlichting uitgerukt om de incidentlocatie te voorzien van licht. Na een zware inzet kon tijdens de evaluatie worden teruggekeken op een leerzame oefening. Nadat alle spullen zandvrij waren gemaakt en waren opgeruimd, keerden alle eenheden terug naar hun posten.

Foto’s: Leo Tillmans
      
  


12-09-2013 – Ongeval na joyriding

Tijdens de oefenavond op 12 september werd er een ongeval geënsceneerd. Na joyriden was een auto tegen een aantal betonblokken tot stilstand gekomen. Hierbij is de bestuurder bekneld komen te zitten, welke uiteraard bevrijd moest te worden.

Nadat het voertuig gestabiliseerd was, werd de redding ingezet. Nadat er eerst een deur werd verwijderd, werd het dak verwijderd. Hierdoor was er genoeg ruimte gecreëerd om het slachtoffer op de wervelplank uit het voertuig te bevrijden.

Brandweer Spaarndam oefent regelmatig op verschillende soort verkeersongevallen. Omdat er regelmatig wordt uitgerukt naar de A9, worden verschillende scenario’s beoefend. In de oefeningen wordt altijd ergens wel een aandachtspunt ingebouwd, zodat men scherp blijft op mogelijke gevaren. Door het regelmatig oefenen blijft brandweer voorbereid op wat er tijdens incidenten kan gebeuren.

Deze oefening werd op foto vastgelegd door Bas Idema.

Foto’s:
Foto’s: Bas Idema
   


27-06-2013 – Brand op een boerderij

Op donderdagavond 27 juni werd er door de brandweer geoefend bij boerderij De Liedehoeve. Voor deze oefening waren twee tankautospuiten en een OvD beschikbaar om in te zetten. De oefencommissie kon daarom groter dan gebruikelijk uitpakken, en dat hebben zij ook gedaan.

Het incident wat men in scene gezet heeft, betrof een brand in een loods. Door onbekende oorzaak is daar een trekker in brand gevlogen, waarna een snelle branduitbreiding optreedde. De brand is uiteindelijk doorgeslagen naar het naastgelegen pand, waar op dat moment een aantal kinderen op de zolder aan het spelen waren. Buiten de kinderen waren er nog een aantal andere personen vermist, welke uiteraard ook gered moesten worden. Ook diende de brand geblust te worden. Al met al een behoorlijk grote klus, ook omdat de watervoorziening in Haarlemmerliede niet ideaal is.

De meldkamer alarmeerde voor deze brand direct de 742 van Spaarndam, de 747 van Halfweg-Zwanenburg en de dienstdoende Officier uit het zuidelijke rayon.

Spaarndam was als eerste blusvoertuig ter plaatse. Omdat onbekend was waar de vermiste personen waren, is de blusploeg in tweeën gesplitst; twee man zijn het pand links gaan verkennen, twee man zijn richting de loods gegaan. Direct stuitte de eerste ploeg op een slachtoffer en brandhaard, waarop zij zijn ingezet. De ploeg die de loods betrad hoorde bij binnenkomst al een slachtoffer roepen, maar ook zij werden onderweg naar dat slachtoffer opgehouden door een brandhaard.

Gelukkig was de tankautospuit van Halfweg-Zwanenburg inmiddels ook ter plaatse en konden zij ook worden ingezet. Hierdoor konden meerdere slachtoffers gelijktijd gered worden, terwijl de brand werd geblust. In samenspraak met de officer werd na verloop van tijd besloten om beide panden te ventileren, zodat de rook snel kon ontsnappen. Dit werd eerder niet gedaan omdat niet helder was of alle ruimtes volledig verkend waren.

In verband met de slechte beschikbaarheid van bluswater, is tijdens de oefening door de officier van dienst zelfs nog opgeschaald naar “Grote brand”. De derde tankautospuit is echter nooit ter plaatse gekomen.

Tijdens het ventileren werd een opgang naar de zolder ontdekt, waarop nog twee kinderen aanwezig waren. Deze werden met behulp van een ladder gered en overgedragen aan de ambulancedienst. De branden waren inmiddels geblust, en zo was de oefening ten einde.

Na het gereedmaken van de uitrukvoertuigen volgde een evaluatie en keerden de ploegen weer terug naar hun post. De deelnemers kijken terug op een leuke oefening.

Foto’s:
Foto’s: George Bakker

20-06-2013 – Auto op z’n dak

Op 20 juni werd er tijdens de oefenavond ingezet op een auto op z’n dak. Tijdens deze oefening lag de nadruk op stabilisatie van het voertuig en het veilig redden van het voertuig.

In overleg met de ambulancedienst werd door de oefenploeg besloten om de hele zijkant van het voertuig weg te werken, om zo optimale redruimte te krijgen. Na enkele voorbereidingen en veiligheidsaspecten was de redding in ingezet. Het slachtoffer lag hierdoor in korte tijd op de brancard. Hierna werd de oefening kort besproken. Bij het starten van de tweede oefening, werd de ploeg weggeroepen voor een dier te water, waarmee de oefenavond ten einde kwam.

Foto’s:
Foto’s: Brandweer Spaarndam
  
   


02-05-2013 – Brand in Fort Penningsveer

Donderdagavond 2 mei werd er geoefend in Fort Penningsveer. Door onbekende oorzaak is er brand uitgebroken in één van de slaapvertrekken van het Fort. Via de brandmeldinstallatie van het Fort komt de brandmelding bij de centrale binnen, welke de tankautospuit van Spaarndam ter plaatse stuurt.

Nadat het toegangshek tot het terrein met behulp van de sleutelkluis geopend werd, kon men op verkenning uitgaan. Hierbij was het essentieel om het brandmeldpaneel goed te gebruiken, want daarop kan men zien welke rookmelders aangesproken zijn. Na verloop van tijd werd de brandhaard gevonden en kon deze worden geblust. Ook werd er nog een slachtoffer gevonden, welke werd overgedragen aan de ambulancedienst.

Na de oefening heeft men een korte nabespreking gehouden, waarin de aandachtspunten werden besproken.

Foto’s:
Foto’s: George Bakker


P2000 melding:
19:49:02 02-05-13 —> OEFENING <— FORT PENNINGSVEER #7002# PENNINGSVEER 2 HAARLEMMERLIEDE AUTOMATISCHE BRANDMELDER [ 742 ]


20-04-2013 – Vaardigheidstoets in Nederhorst den Berg

Zaterdag 20 april deed post Spaarndam van Brandweer Kennemerland samen met 9 andere posten uit Noord-Holland mee aan de provinciale vaardigheidstesten in de klasse 112 van het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité (ABWC).

Het scenario dat de ploeg voor zich kreeg was als volgt:
De alarmcentrale riep de brandweer op voor assistentie aan de politie bij iemand die dreigde met het gooien van een molotovcocktail. Toen de brandweer aan kwam werd dat dreigement waarheid en stak de ontbrandende molotovcocktail een personenauto in de brand. Deze brand moest snel geblust worden.

Uit het pand waarvan de molotovcocktail werd gegooid was lichte rookontwikkeling te zien. Bij de verkenning was te zien dat het om een leegstand pand ging, waarbij de ramen op de eerste etage geblindeerd waren. Dit duidde op een mogelijke hennepkwekerij. Bij de eerste verkenning in het pand kon geen trap naar boven gevonden worden. Bij een juiste verkenning buiten rondom het pand was door de ramen te zien dat er wel ruimtes waren met trappen naar boven. Door binnen juist verder te verkennen werd duidelijk dat er wanden waren opgetrokken. Door deze weg te slopen konden de trappen bereikt worden.

Via de trap naar boven stuitte men op diverse ruimtes, voorzien van diverse boobytraps. In één van de ruimte was een hennepkwekerij gesitueerd. In deze ruimte was brand uitgebroken en lag een slachtoffer. Nadat deze brand geblust was en het slachtoffer naar buiten was gebracht kon het pand verder verkend worden op het tweede slachtoffer, de gooier van de molotovcocktail. Deze had zich op de zolder verschanst en kon bereikt worden via een luik in het plafond.

Nadat ook dit slachtoffer gered was kon de brandweer inpakken en het pand overdragen aan de politie.

De brandweer Spaarndam haalde op deze vaardigheidstoets de 7de plaats. De ploeg kan terugkijken op een leuke en leerzame dag en zal zich zeker volgend jaar weer inschrijven voor deelname in dezelfde klasse.

Foto’s:
Foto’s: Brandweer Spaarndam
Vaardigheidstoets Nederhorst den Berg Vaardigheidstoets Nederhorst den Berg Vaardigheidstoets Nederhorst den Berg Vaardigheidstoets Nederhorst den Berg
Vaardigheidstoets Nederhorst den Berg Vaardigheidstoets Nederhorst den Berg Vaardigheidstoets Nederhorst den Berg Vaardigheidstoets Nederhorst den Berg
Vaardigheidstoets Nederhorst den Berg Vaardigheidstoets Nederhorst den Berg Vaardigheidstoets Nederhorst den Berg Vaardigheidstoets Nederhorst den Berg
Vaardigheidstoets Nederhorst den Berg Vaardigheidstoets Nederhorst den Berg Vaardigheidstoets Nederhorst den Berg Vaardigheidstoets Nederhorst den Berg
Vaardigheidstoets Nederhorst den Berg Vaardigheidstoets Nederhorst den Berg Vaardigheidstoets Nederhorst den Berg Vaardigheidstoets Nederhorst den Berg

Video:
Bron: YouTube


20-04-2013 – Brand in een schuur

Vooruitlopend op de wedstrijden in Nederhorst den Berg, werd er door de wedstrijdploeg geoefend op een brandinzet.

Voor de oefening had de oefenleiding het volgende scenario geënsceneerd:
In een schuur op een boerderij is door onbekende oorzaak brand ontstaan. In deze schuur waren twee kinderen aan het spelen, welke worden vermist. Ook is er een redpoging gedaan door een medewerker van de boerderij, maar hij is niet meer teruggekeerd. In de schuur staan ook nog enkele dieren.

Bij het toetreden tot de schuur stuitte men al direct op het eerste slachtoffer, welke direct werd overgedragen aan de ambulancedienst. Tevens liep de brandweer al direct tegen de brand aan. Nadat deze was geblust, kon verder worden gegaan met de verkenning. Tijdens de verkenning hoorde de brandweer veelal de vermiste kinderen, maar kon deze niet vinden voor de dichte rook. Ook bood de warmtebeeldcamera geen uitkomst. Na korte tijd werd een hooizolder ontdekt, waar de kinderen opgeklommen waren. Nadat zij van de zolder gered zijn, kon de brandweer inpakken.

Foto’s:
Foto’s: Boerderij De Liedehoeve
Brand in een schuur Brand in een schuur Brand in een schuur Brand in een schuur
Brand in een schuur Brand in een schuur Brand in een schuur Brand in een schuur
Brand in een schuur Brand in een schuur Brand in een schuur Brand in een schuur
Brand in een schuur Brand in een schuur Brand in een schuur Brand in een schuur