Oefeningen en wedstrijden 2014

18-12-2014 HV oefening
25-10-2014 AYMA/AMAS oefening
15-09-2014 Pelotonsoefening Cruquius
24-06-2014 AYMA oefening
24-04-2014 Oefening middelbrand op een boot
29-03-2014 Vaardigheidstoetsen in Enkhuizen
06-03-2014 & 13-03-2014 Pelotonsoefening Hoofddorp


18-12-2014 HV oefening

Donderdag 18 december werd er ’s avonds tijdens de wekelijkse oefenavond een ongeval in scène gezet. Zogenaamd was tijdens de jaarwisseling een feest gaande, waarbij geraced werd. Dit was fout gegaan, waardoor er een auto op z’n kant was beland en de bestuurder zat bekneld. Daarbij was dit voertuig gaan branden, waardoor een snelle brandweerinzet werd gevraagd.

Bij aankomst werd de brandweer gehinderd door opstandige omstanders, waardoor men haar werk niet rustig kun uitvoeren. Nadat deze omstanders in bewaring waren gesteld door de politie, werd de klus aangepakt. De brand was snel geblust, waar de auto werd gestabiliseerd en vakkundig gedemonteerd werd.

Foto’s:
Foto’s: George Bakker
GB 20141218 001 Oefening oud- en nieuw Spaarndam GB 20141218 002 Oefening oud- en nieuw Spaarndam GB 20141218 003 Oefening oud- en nieuw Spaarndam GB 20141218 004 Oefening oud- en nieuw Spaarndam GB 20141218 005 Oefening oud- en nieuw Spaarndam GB 20141218 006 Oefening oud- en nieuw Spaarndam GB 20141218 007 Oefening oud- en nieuw Spaarndam GB 20141218 008 Oefening oud- en nieuw Spaarndam GB 20141218 009 Oefening oud- en nieuw Spaarndam GB 20141218 010 Oefening oud- en nieuw Spaarndam GB 20141218 011 Oefening oud- en nieuw Spaarndam GB 20141218 012 Oefening oud- en nieuw Spaarndam


25-10-2014 AYMA/AMAS oefening

Zaterdag 25 oktober werd er op het terrein van Nuon in het Amsterdamse Havengebied geoefend met het AYMA en AMAS systeem. Voor het scenario stond er zogenaamd een grote tank met stookolie in brand, welke door inzet van het AMAS en AYMA systeem geblust zou moeten worden.

’s Ochtends werd zogenaamd melding gemaakt van een brand, waarna de havendienst en de brandweer zijn opgeroepen. De havendienst heeft met een blusboot een begin gemaakt met het koelen van de tank en vanuit de brandweer werden diverse functionarissen gealarmeerd voor een zogenaamd cockpit-overleg. In dit overleg wordt bekeken wat de situatie is en wordt een inzetplan gemaakt. Omdat een grote tank niet met een uur bluswerk uit is, wordt hierbij oa. rekening gehouden met de verwachting van de windrichting voor de komende uren. Ondertussen waren diverse voertuigen op pad om de blusmaterialen te verzamelen op de uitgangsstelling; Pier Afrika. Nadat alle voertuigen zich hier hadden gemeld, reed men in colonne naar de brand, alwaar het systeem werd opgebouwd.

In tegenstelling tot de vorige oefening waarbij alleen het AYMA-gedeelte werd opgesteld, was vandaag ook het AMAS-systeem aanwezig. Deze systemen zijn nagenoeg identiek, allen was er vandaag in tegenstelling tot de vorige keer twee keer zoveel slanglengte, een extra pomp en een extra monitor aanwezig. Dit is vergelijkbaar met een uitruksituatie, waarbij beide systemen ook altijd gelijktijdig zullen worden ingezet.

Nadat het systeem was opgebouwd werd er met twee monitoren richting silo gespoten, waaruit bleek dat de worplengte en de opgebrachte hoeveelheid water en schuim ruim voldoende was. Hierna werd de oefening beëindigde en werd er geëvalueerd, waarop het inpakken kon beginnen en men huiswaarts kon keren.


15-09-2014 Pelotonsoefening Cruquius

Aan de Bennebroekerdijk te Cruquius werd in de week van 15 september grootschalig door de brandweer geoefend. Deze zogenaamde pelotonsoefeningn zijn bedoeld om te trainen op samenwerking en communicatie, maar uiteraard krijgen de deelnemende ploegen ook een stevig incident te verwerken.

Maandagavond 15 september nam de Spaarndamse brandweer aan deze oefening mee, samen met de brandweerkorpsen van Heemskerk, Bennebroek, Heemstede en Hoofddorp. Ook enkele regionale functionarissen deden mee aan deze oefening.

Het scenario wat men bedacht had, was een bijzonder onprettige samenloop van omstandigheden. Het verhaal was als volgt: tijdens een illegale straatrace zijn twee voertuigen van de weg geraakt en op het terrein van de firma Cementbouw gecrasht. De inzittenden konden de voertuigen niet zelfstandig verlaten en bij een van deze racende voertuigen was zelfs brand ontstaan. Bij deze crash is een derde auto betrokken geraakt, waarbij ook twee slachtoffers gevallen zijn. Tijdens de crash is er ook een vat met zeer brandbare vloeistof omgevallen, welke aan het lekken was. Dit geheel speelde zich af terwijl een kraanmachinist op grote hoogte aan het werk was. Hij heeft het schouwspel aangezien en kreeg bij het zien hiervan een hartaanval en is tijdens zijn onwelwording hard ten val gekomen. Om het verhaal compleet te maken was er in een naastgelegen loods onderhoud bezig door twee monteurs, waarbij gewerkt werd aan elektra. Daarbij ging iets verkeerd, ontstond er brand; één slachtoffer is binnen achtergebleven, de ander kwam al brandend naar buiten gerend. We kunnen dus spreken van een redelijk complex incident wat we niet elke dag in deze hoedanigheid tegenkomen.

De eerst aankomende tankautospuit heeft het incident geschouwd en heeft direct de autobrand geblust. Al snel kwam men er achter dat er een grote hoeveelheid slachtoffers was, waarop direct werd opgeschaald om meer voertuigen en brandweermensen ter plaatse te krijgen. Al snel werd het een drukte van belang op de ongevalslocatie en kreeg elke brandweer zijn eigen inzetgebied, waardoor er gestructureerd kon worden gewerkt. Aan het eind van de oefening waren beknelde personen bevrijd, alle slachtoffers overgedragen aan de ambulancedienst en alle branden geblust. Aan de gezichten van de deelnemende ploegen kon men aflezen dat er hard gewerkt was.

Het verloop van de oefening werd geëvalueerd, waarbij een aantal aandachtspunten werden meegegeven aan de ploegen. Hierna keerde men huiswaarts en keerde de rust aan de Bennebroekerdijk.

Foto’s:
Foto’s: Jeffrey Koper
JEF_6312 JEF_6323 JEF_6328 JEF_6353 JEF_6365 JEF_6337 JEF_6371 JEF_6390 JEF_6392 JEF_6408 JEF_6411 JEF_6491


24-06-2014 AYMA oefening

Op dinsdag 24 juni werd er in het Amsterdamse havengebied een AYMA-inzetoefening gehouden. Op het terrein van EuroTank Amsterdam zou zogenaamd een silo branden, waarbij besloten is dat het AYMA-systeem ingezet zou worden.

De AYMA spotters, commando-eenheden en bedrijfsdeskundigen hebben het scenario bekeken en op basis van de omstandigheden is er een aanvalsplan gemaakt. Ondertussen zijn alle benodigde eenheden en materialen naar de uitgangstelling gekomen en wachtte men op inzetorders. Na het ontvangen van deze orders werden de monitor, slangen en pomp in positie gebracht en aangesloten. Hierna is het systeem geactiveerd en was er na enkele minuten een steeds grotere waterstraal uit de monitor waar te nemen.

Nadat het signaal “einde oefening” was gegeven, werden de spullen ingepakt en werd er een korte evaluatie gehouden, waarbij benoemd werd dat het systeem in 3,5 uur operationeel was. Gezien de normtijd van 4 uur is dat een zeer nette tijd. Men kijkt daardoor terug op een geslaagde oefening.

Foto’s:
Foto’s: Jeffrey Koper
AF8X3870 AF8X3885 AF8X3913 AF8X3926 AF8X3930 AF8X3935 AF8X3941 AF8X3987


24-04-2014 Oefening middelbrand op een boot

Tijdens de oefenavond van donderdag 24 april is er geoefend op een middelbrandscenario. In scheepswerf De Rietpol werd een object gevonden waarop men mocht gaan oefenen en de oefencommissie heeft er een mooi incident van gemaakt.

Bij het uitrukken werd bekend gemaakt dat er rookontwikkeling zou zijn in de jachthaven. Wat er in de brand stond en of er slachtoffers zouden zijn, was op dat moment onbekend. Tijdens het aanrijden heeft de meldkamer opgeschaald naar Middelbrand, omdat zij meerdere meldingen kregen over veel rook en ook vlammen zouden reeds gezien zijn. “Middelbrand” wil zeggen dat voor de bestrijding van een brand 2 tankautospuiten nodig zijn, waarbij ook een Officier van Dienst ter plaatse zal komen.

Bij aankomst van de eerste tankautospuit werd een schip aangetroffen waar behoorlijk wat rook uitkwam. Er werd een snelle verkenning uitgevoerd, waarbij men direct een slachtoffer aantrof wat aan de zijkant van het schip hing. In de motorruimte was een brand gaande, welke was doorgeslagen naar het ruim van het schip. Nadat blussing was ingezet in de motorruimte, is het ruim betreden door de inmiddels gearriveerde tweede tankautospuit. Zij hebben hier een slachtoffer aangetroffen, welke direct in veiligheid werd gesteld. Ook werden er twee kleine brandhaarden gevonden, welke zijn geblust. Bij verdere verkenning trof men in het ruim nog een slachtoffer aan, welke ook in veiligheid is gebracht. Hiermee was de oefening ten einde.

Na het opruimen van de spullen werd de oefening geëvalueerd, waarbij de goede punten alsmede de verbeterpunten van de oefening werd besproken. Brandweerfotograaf George Bakker was tijdens de oefening aanwezig en heeft onderstaande foto’s gemaakt.

Foto’s:
Foto’s: George Bakker
GB 20140424 009 Oefening Rietpol SPD GB 20140424 013 Oefening Rietpol SPD GB 20140424 014 Oefening Rietpol SPD GB 20140424 017 Oefening Rietpol SPD GB 20140424 021 Oefening Rietpol SPD GB 20140424 022 Oefening Rietpol SPD GB 20140424 027 Oefening Rietpol SPD GB 20140424 033 Oefening Rietpol SPD GB 20140424 035 Oefening Rietpol SPD GB 20140424 046 Oefening Rietpol SPD GB 20140424 036 Oefening Rietpol SPD GB 20140424 039 Oefening Rietpol SPD GB 20140424 040 Oefening Rietpol SPD GB 20140424 044 Oefening Rietpol SPD  GB 20140424 049 Oefening Rietpol SPD GB 20140424 054 Oefening Rietpol SPD


29-03-2014 Vaardigheidstoetsen in Enkhuizen

Zaterdag 29-03-2014 is vanuit Spaarndam een geformeerde wedstrijdploeg afgereisd naar Enkhuizen om daar deel te nemen aan een vaardigheidstoets. Het is een jaarlijkse gewoonte dat een Spaarndamse ploeg aan deze georganiseerde wedstrijden meedoen. Enerzijds om eens te horen wat een externe jury van het handelen vind, anderzijds om een leerzame en leuke dag te hebben. Dat laatste is zaterdag zeker gelukt, mede door het schitterende weer! Spaarndam komt overigens altijd uit in de 112-Klasse, waar men geconfronteerd kan worden met alle type incidenten (brand, (technische) hulpverlening, bestrijding gevaarlijke stoffen, of een combinatie hiervan).

Het scenario wat men vandaag voorgeschoteld kreeg, was als volgt:
In een werkplaats was door onbekende oorzaak brand ontstaan. Hierop is de brandweer uitgerukt en bij aankomst kwam er rook uit het pand. Na een snelle verkenning werd het pand betreden en stuitte men al snel op een auto welke in brand stond. In de nabijheid van de brand stond ook een acetyleenset welke drukloos was, maar voor alle zekerheid verwijderd is. De brand is met schuim afgeblust, waarna men over kon gaan tot ventileren.
Inmiddels was er buiten al een persoon op de bevelvoerder af komen rennen, druk schreeuwende dat hij een ongeval veroorzaakt heeft. Aan de achterzijde van het brandende pand, had hij met zijn auto een verkeerde manoeuvre gemaakt. Hierdoor is zijn auto van de kade in het water terecht gekomen, daarbij tot stilstand gekomen tegen een bootsteiger. Helaas voor een voorbijganger werd deze in het incident betrokken en is met de auto meegegaan het water in, alwaar hij klem zat tussen de auto en de steiger. Uiteraard was dit onderdeel van de vaardigheidstoets en dus moest men snel schakelen en de aandacht verleggen op de inzet buiten. Gebruikmakend van een lier van een tweede brandweervoertuig, zijn meerdere pogingen gedaan om de auto bij het slachtoffer vandaan te trekken. Bij een van de pogingen ging het helaas niet goed, waardoor de toestand van het slachtoffer in rap tempo verslechterde. Na een mislukte ultieme redpoging is het slachtoffer overleden en moest de brandweer overgaan tot berging van het slachtoffer en het voertuig.

Na de oefening was er gelegenheid om even op te frissen, waarna de wedstrijdploeg in het gezellige Enkhuizen heeft genoten van de zon en een gezellige middag. Aan het eind van de middag werd teruggekeerd naar de brandweerkazerne, alwaar de prijsuitreiking plaats zou vinden.

Tijdens de prijsuitreiking bleek dat Spaarndam niet het enige korps was wat met dit incident moeite heeft gehad. Andere korpsen hadden echter beter gepresteerd, waardoor Spaarndam dit jaar helaas als laatst geëindigd is. Ondanks deze klassering kijkt de ploeg tevreden terug op de punten die goed gingen en zijn de aandachtspunten geëvalueerd en als leerpunt meegenomen voor in de toekomst. Men kijkt dan ook terug op een leerzame en leuke oefening en dankt hierbij de organisatie. Graag tot volgend jaar, dan zijn we weer van de partij!


06-03-2014 & 13-03-2014 – Pelotonsoefening Hoofddorp

In de eerste twee weken van maart heeft het regionaal oefenbureau pelotonsoefeningen georganiseerd. Gebruikmakend van een aantal slooppanden in de Ewijkstraat in Hoofddorp, kon de oefenstaf een flink scenario in elkaar zetten. Diverse brandweerkorpsen hebben aan deze oefening deelgenomen. Brandweer Spaarndam heeft zowel op donderdag 6 maart als donderdag 13 maart deelgenomen aan deze oefening.

Het rampscenario wat men aangeboden heeft omvatte onder andere een brand in een woning na een gasexplosie, een door de gasexplosie weggeblazen gevel waarbij instortingsgevaar opgetreden is en een vrachtauto welke tegen een woning aangereden is waarbij iemand onder het vrachtwagenwiel terecht is gekomen. Genoeg werk voor de brandweer, waarbij afstemming van de werkzaamheden zeer belangrijk is. Samenwerking en onderlinge afstemming was dan ook één van de doelstellingen voor beide avonden.

Foto’s:
Foto’s: George Bakker
GB 20140306 023 Pelotonsoefening Ewijkstraat GB 20140306 027 Pelotonsoefening Ewijkstraat GB 20140306 028 Pelotonsoefening Ewijkstraat GB 20140306 029 Pelotonsoefening Ewijkstraat GB 20140306 032 Pelotonsoefening Ewijkstraat GB 20140306 035 Pelotonsoefening Ewijkstraat GB 20140313 027 Pelotonsoefening Ewijkstraat GB 20140313 031 Pelotonsoefening Ewijkstraat GB 20140313 032 Pelotonsoefening Ewijkstraat GB 20140313 035 Pelotonsoefening Ewijkstraat GB 20140313 037 Pelotonsoefening Ewijkstraat GB 20140313 038 Pelotonsoefening Ewijkstraat GB 20140313 043 Pelotonsoefening Ewijkstraat GB 20140313 045 Pelotonsoefening Ewijkstraat GB 20140313 051 Pelotonsoefening Ewijkstraat GB 20140306 010 Pelotonsoefening Ewijkstraat GB 20140306 011 Pelotonsoefening Ewijkstraat GB 20140306 012 Pelotonsoefening Ewijkstraat GB 20140306 013 Pelotonsoefening Ewijkstraat GB 20140306 014 Pelotonsoefening Ewijkstraat GB 20140306 016 Pelotonsoefening Ewijkstraat GB 20140306 020 Pelotonsoefening Ewijkstraat