Oefeningen en wedstrijden

Oefeningen
De brandweer speelt een belangrijke rol in de openbare orde en veiligheid. Als ondanks alle proactieve en preventieve maatregelen die genomen zijn om een ongeval, brand of calamiteit te voorkomen toch een incident ontstaat waarbij de komst van de brandweer op prijs wordt gesteld, spreekt men van repressief optreden. Om op veilige en effectieve wijze invulling te kunnen geven aan het repressief optreden is oefenen “core business” geworden. De samenleving heeft (terecht) een steeds hogere verwachting van de brandweer, waardoor verdere professionalisering noodzakelijk blijft. Sinds jaar en dag wordt dan ook door de korpsleden van post Spaarndam veel tijd gestoken in het houden van oefeningen. De kwaliteit van deze oefeningen moet dus gelijke tred houden met de professionalisering van de brandweer.

Wedstrijden
Brandweer Spaarndam heeft een echte wedstrijdgeschiedenis. Al zolang er wedstrijden georganiseerd worden doet de brandweer van Spaarndam (al dan niet in een gecombineerde ploeg met de brandweer van Halfweg-Zwanenburg) mee. En dit ook over het algemeen met goed resultaat. Het feit dat de wedstrijdploeg in 1995 landskampioen werd getuigd hiervan. Naast dat het voor de ploegleden leuk is om wedstrijden te spelen, is het ook nog zeer leerzaam en versterkt het de teamgeest.

Klik hieronder op een jaartal om de oefeningen en/of wedstrijden uit dat jaar te bekijken.

Oefeningen 2020
Oefeningen 2019
Oefeningen en wedstrijden 2017
Oefeningen en wedstrijden 2016
Oefeningen en wedstrijden 2015
Oefeningen en wedstrijden 2014
Oefeningen en wedstrijden 2013
Oefeningen en wedstrijden 2012
Oefeningen en wedstrijden 2011