Oefeningen en wedstrijden 2012

22-11-2012 Brandoefening te Hoofddorp
01-11-2012 Oefening Middel HV te Spaarndam
06-10-2012 Onderlinge regionale wedstrijden te Heemstede
29-09-2012 Oefening AYMA
27-09-2012 Pelotonsoefening HV
06-09-2012 Oefening OGS lekkage
17-08-2012 Realistisch oefenen in Amsterdam
26-04-2012 Inzetoefeningen HV


22-11-2012 – Brandoefening te Hoofddorp

Donderdag 22 november werd er in aan de Hoofdweg te Hoofddorp geoefend door de brandweer van post Spaarndam en Halfweg-Zwanenburg. In een grote loods werd een oefening uitgezet waarbij er sprake was van een grote brand en waarbij er slachtoffers werden vermist.

Bij aankomst van de eerste tankautospuit werd al snel duidelijk dat hier te veel werk was voor een tankautospuit, waardoor er werd opgeschaald naar grote brand. Na aankomst van de tweede tankautospuit werd een door de bevelvoerders een verdeling gemaakt van het werkgebied. De taken van een derde tankautospuit zijn vanavond fictief uitgevoerd.

Na afloop van de uitgebreide oefening werd er geëvalueerd. Hierbij kon worden teruggekeken op een leerzame oefening.

Foto’s:
Foto’s: George Bakker
01-11-2012 – Oefening Middel HV te Spaarndam

Op donderdag 1 november is tijdens de oefenavonden van posten Spaarndam en Halfweg-Zwanenburg een gezamenlijke Middel HV-oefening gehouden.

Op het wrakkenterrein langs de A9 heeft de Spaarndamse oefencommissie een ongeval geënsceneerd. Bij dit ongeval zijn meerdere voertuigen betrokken en zijn enkele slachtoffers in hun voertuig bekneld komen te zitten. Gezien de omvang van het ongeval werd al snel opgeschaald naar middel HV, waarna er een tweede tankautospuit ter plaatse kwam.

Aan het eind van de avond waren alle slachtoffers bevrijd uit de voertuigen en kon de oefening worden geëvalueerd.

Foto’s:
Foto’s: George Bakker
07-10-2012 – Onderlinge regionale wedstrijden te Heemstede

Bij de regionale wedstrijden in Heemstede heeft de brandweer Spaarndam de 2de en 3de prijs behaald. Elk jaar organiseert de post Heemstede samen met de post Bennebroek een regionale wedstrijd. Dit jaar werd dit voor de 41ste keer gedaan. Ook dit jaar waren er weer twee banen om je te kunnen toetsen.

Op de brandbaan mocht Spaarndam in de ochtend haar prestaties laten zien. De ploeg werd opgeroepen voor een brand in een woning. Ter plaatse kwam de rook uit alle kanten van de woning en stond de eigenaresse de brandweer op te wachten. Zij kon vertellen dat haar man in het souterrain aan het werk was en dus nog in de woning aanwezig was. Door de inzet van een straal in het souterrain, de kelder, kon de brand onder controle worden gehouden en/of geblust. Bij een goede verdere verkenning trof men achter een kast een verborgen ruimte. Hier lag de bewoner op de grond. Nadat hij gered was kon verder verkend worden. Belangrijk, omdat de man nadrukkelijk aangaf geen politie te willen. In de kelder lag namelijk veel vuurwerk illegaal opgeslagen. Verder was er in de kelder nog de aanwezigheid van zuurstofflessen. Beide op zich niet gevaarlijk, omdat zij niet bij de brand betrokken waren. Na het blussen van de brand, het redden van het slachtoffer en het weghalen van de zuurstofflessen kon gestart worden met de ventilatie. Daarna zijn de ingezette materialen opgeruimd en klaar was de inzet. Spaarndam behaalde een tweede plek op deze wedstrijdbaan.

’s Middags stond de HV-baan op het programma. Een auto was hier in een loods naar binnen gereden. Helaas niet goed, bij het binnenrijden werd op het gas getrapt in plaats van op de rem. Dit met resultaat dat de auto in een stelling eindigde en een persoon onder de auto klem zat. Tevens was er een vat met een brandbevorderend poeder uit de stelling gevallen en lag een bergje poeder op de grond. Nadat de poeder met een zeil was afgedekt, kon de auto omhoog gewerkt worden. Daarna kon het slachtoffer bevrijd worden. Over de inzet van Spaarndam op deze baan was de jury iets minder enthousiast. Spaarndam werd vierde op deze baan. Dit ondanks de snelste inzettijd.

Eindresultaat over beide banen resulteerde in de derde plaats. Terugkijkend op de dag heeft de ploeg van Spaarndam weer leermomenten gepakt. Een leerzame en geslaagde dag.

Foto’s:
Foto’s: Leo Tillmans

29-09-2012 – Oefening AYMA

Zaterdag 29 september is er een inzetoefening AYMA gehouden. De oefening werd gehouden bij de firma Aircraft Fuel Supply B.V. (AFS), gevestigd op Schiphol. Bij AFS wordt met name Jet-A1 brandstof (kerosine) opgeslagen. Omdat AFS deel uitmaakt van de AYMA-bedrijven, werd hier vandaag een inzet geoefend.

Nadat eerst de commando-eenheden, spotters en haarkarmvoertuigen gealarmeerd zijn, werden in tweede instantie de tankautospuiten en bemanningen gealarmeerd. Eenmaal aangekomen op UGS B, werden voertuig begeleid naar de inzetlocatie. Hier werd het systeem opgebouwd, waarna het systeem is getest.

Dit alles gebeurde onder grote belangstelling van onder andere personeel van de deelnemende bedrijven, de brandweer van Schiphol en de Gezamenlijke Brandweer uit Rotterdam.

Foto’s:
Foto’s: Brandweer Spaarndam

Foto’s: Jeffrey Koper


27-09-2012 – Pelotonsoefening HV

Donderdag 27 september werd langs de A9 ten hoogte van Spaarndam een pelotonsoefening HV gehouden. Na een aanrijding op een snelweg waarbij ook een vrachtwagen met gevaarlijke stoffen is betrokken, zijn een aantal aanrijdingen gebeurd. Hierdoor zijn een aantal personen in hun voertuigen bekneld geraakt. Ook liepen er op de andere rijbaan koeien, waardoor ook op die rijbaan gevaar was ontstaan.

Tankautospuiten uit Heemskerk, Haarlem-Oost, Beverwijk en Spaarndam werden ingezet, alsmede het hulpverleningsvoertuig uit Heemskerk en een Officier van Dienst. Na ruim een uur waren alle beknellingen opgeheven en slachtoffers overgedragen aan de ambulancedienst, waarna de oefening werd geëvalueerd.

Foto’s:
Foto’s: Jeffrey Koper06-09-2012 – Oefening OGS lekkage

De oefenavond van 6 september stond in het teken van het bestrijden van een ongeval waarbij gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. De brandweer wordt geacht ook bij dergelijke incidenten een eerste slag te slaan, dus dient men hier regelmatig op getraind te worden.

De oefenleiding had de oude slagerij in Spaarndam omgetoverd tot zeepziederij, inclusief bijbehorend leidingwerk. Door een smeulbrand in een kabelgoot is uiteindelijk het leidingwerk aangetast en gaan lekken. De aanwezige werknemer, uitgebeeld door een LOTUS, heeft de lekkage proberen te stoppen. Echter heeft hij hierbij chemische brandwonden opgelopen. Voor de brandweer dus een uitdaging, want men wordt geacht zowel de eerste hulp voor het slachtoffer op zich te nemen, de lekkage dient te worden gestopt én moet de brand worden geblust.

Tijdens de oefening kon men een beroep doen op een Officier van Dienst en een Adviseur Gevaarlijke Stoffen. Beide functionarissen waren ook daadwerkelijk aanwezig, om zo ook voor de bevelvoerders een zo realistisch mogelijke oefening te houden.

Foto’s:
Foto’s: Jeffrey Koper


17-08-2012 – Realistisch oefenen in Amsterdam

De afgelopen drie oefenavonden van de post Spaarndam stond in het teken van realistisch oefenen in Amsterdam op de locatie Zuidergasfabriek. De voormalige Zuidergasfabriek in Amsterdam was na het stoppen van de gasproductie jarenlang het opleidings- en oefencentrum van de brandweer Amsterdam. Sinds enkele jaren heeft de brandweer op Schiphol een nieuw oefencentrum in gebruik. De oude gasfabriek wordt daarom afgestoten als oefencentrum. Dit zal eind dit jaar gaan gebeuren.

In de afgelopen weken, 26 juli en 2 & 9 augustus hebben de posten Spaarndam en Halfweg-Zwanenburg nog voor eenmaal gebruik kunnen maken van deze unieke oefenlocatie. Uniek omdat hier nog realistisch gestookt kan worden. Hierdoor kan met echt vuur en met reële hitte geoefend worden. In de nieuwe oefenlocaties werkt alles op gas en kan er maar voor korte tijd vuur gebruikt worden. Hiermee is ook de hitte opbouw verdwenen.

Drie weken lang werden 2 of 3 middelbranden en grote branden geënsceneerd en geoefend. Leerzaam voor iedereen om weer even met de neus op de feiten te worden gedrukt en vaardigheden op peil te brengen. De brandweerfotografen George Bakker en Jeffrey Koper waren bij de oefeningen aanwezig om het een en ander vast te leggen.

Foto’s:
Foto’s: Jeffrey Koper en George Bakker


26-04-2012 – Inzetoefeningen HV

Donderdagavond 26 april stond in het teken van een inzetoefening HV. Nadat de week daarvoor instructie over het stabiliseren van voertuigen met Stabfast op het programma had gestaan, was het deze week de tijd om het in de praktijk toe te gaan passen. Op het wrakkenterrein van Rijkswaterstaat langs de A9 bij Spaarndam had de oefencommissie een tweetal incidenten geënsceneerd. Twee ploegen konden op die manier na elkaar in praktijk brengen wat de week ervoor is aangeleerd. Jeffrey Koper legde de oefening vast.

Foto’s:
Foto’s: Jeffrey Koper