Nieuws 2020

04-01-2020 Nieuwjaarsreceptie
01-01-2020 Terugblik op 2019

04-01-2020 – Nieuwjaarsreceptie

Op 4 januari vond de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie plaats. Nadat de voorzitter van de brandweervereniging de aanwezigen had toegesproken, nam de ploegchef het woord.

De ploegchef feliciteerde Frank Tax met zijn 12,5 jarig dienstverband, waarna Frank de hierbij behorende onderscheiding opgespeld kreeg.

Daarna werd het woord gericht tot Richard van der Meer, welke na een dienstverband van ruim 12 jaar afscheid neemt van de brandweer. Richard kreeg als blijk van waardering een oorkonde en legpenning voor zijn dienstverband, en vanuit de vereniging kreeg hij de nodige afscheidscadeaus.

Tot slot nam de clustercommandant nog het woord om alle aanwezigen kort toe te spreken, waarna het glas werd geheven en het nog lang onrustig bleef op de post…

Foto’s
Foto’s: George Bakker


01-01-20200 – Terugblik op 2019

In 2019 heeft Brandweer Spaarndam een rustig jaar beleefd. Slechts 68 keer rukte het korps uit voor diverse klussen. Bekijk hier het overzicht van alle uitrukken in 2019. Voor meer details over de uitrukken, kun je terecht op de pagina Uitrukken 2019.

Het rustige jaar tekent een daling van uitrukken ten opzichte van de trend welke in de afgelopen jaren plaats heeft gevonden. Het verloop van het aantal uitrukken over de afgelopen jaren is te zien in dit overzicht.