Brandweer Spaarndam

Vrijwilligers in de avonden, nachten en weekenden
De Spaarndamse brandweer bestaat geheel uit vrijwilligers. Dorpsgenoten die naast hun reguliere werk buiten kantoortijd zorgen voor een snelle en adequate brandweerzorg in Spaarndam en omgeving. Tijdens kantooruren wordt de brandweerzorg in Spaarndam verzorgd vanuit de beroepspost uit Velsen-Zuid.

Inzetbaar voor alle soorten incidenten met als specialisme tankbrandbestrijding
Zoals alle brandweerkorpsen in Nederland is ook het Spaarndamse korps inzetbaar voor alle mogelijke incidenten. Het korps is niet alleen ingericht op het bestrijden van branden; de brandweer doet meer. Niet alleen bij brand rukt de brandweer uit; wij verlenen ook hulp bij verkeersongevallen, wateroverlast, stormschade en te water geraakte voertuigen, personen of dieren. Ook assisteren wij de ambulancedienst bij reanimaties, of het afhijsen van een patiënt uit een woning.
Als specialisme is brandweer Spaarndam opgeleid voor het bestrijden van branden in olietankopslagplaatsen, zoals op Schiphol of in het Westelijk Havengebied van Amsterdam.

Kazerne bij het dorpscentrum
Sinds september 1998 staat naast “Dorpscentrum Spaarndam” de brandweerkazerne van Spaarndam.