Opbouw AYMA

Op zaterdag 18 augustus is het AYMA/AMAS systeem voor de eerste maal ingezet bij Oiltanking in Amsterdam. Vrijdagavond laat wordt bij Oiltanking aan de Westpoortweg in Amsterdam opgemerkt dat het drijvende dak in één van de benzineopslagtanks scheef is komen te liggen en gezonken is.

Dit dak zorgt normaal gesproken dat de benzine in de tank niet uit kan dampen. Nu dat wel het geval is, bestaat de kans op brand in de tank. Besloten wordt dat de tank leeggepompt moet worden. Hiervoor wordt preventief het AYMA/AMAS systeem ingezet, zodat bij een eventuele brand of lekkage snel ingegrepen kan worden.

Hierop werden in de regio Kennemerland twee tankautospuiten (Spaarndam en Halfweg-Zwanenburg), vier haakarmvoertuigen (allen Haarlem-West) en de Officier van Dienst Zuid gealarmeerd. Beide tankautospuitbemanningen hebben hun eigen taak tijdens de inzet van AYMA. De haakarmvoertuigen worden ingezet om het AYMA-materieel op te halen en naar de inzetlocatie te brengen. De OvD neemt een leidinggevende rol in. In de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland gebeurt op dat moment een vergelijkbaar proces.

AYMA/AMAS is een publiek private samenwerking tussen diverse tankopslagbedrijven in Amsterdam en op Schiphol, de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en de veiligheidsregio Kennemerland. Het systeem bestaat uit een tweetal pompen, waterkanonnen, schuim en slangen. Met het systeem kan een brand in een opslagtank of een putbrand bij een opslagtank bestreden worden.

Zaterdagochtend om 00.30 uur wordt het systeem gealarmeerd en alle eenheden verzamelen zich op Pier Afrika, bij de brandweer Amsterdam. Hiervandaan vertrekt de hele karavaan vervolgens richting het havengebied om het systeem op te bouwen en inzetgereed te maken. Dit is uiteindelijk om 07.00 uur gereed. Omdat er nu geen directe spoed was kon dit in alle rust gebeuren. Bij spoed is het systeem binnen vier uur na alarmering gereed voor blussing.

Om 13.00 uur zaterdagmiddag komen alle bedieners van het systeem (de posten Halfweg-Zwanenburg en Spaarndam) en de leidinggevende weer bijeen bij Oiltanking. In de middag wordt het systeem leeggepompt en is het nodig dat de brandweer standby staat. Zodoende kan als er iets mis gaat snel ingegrepen worden. Uiteindelijk is dit niet nodig. Het leegpompen van de 17.000.000 liter benzine uit de tank loopt voorspoedig. Uiteindelijk kan de brandweer om 00.30 uur zondagnacht weer vertrekken na een inzet van 24 uur.

Voor meer informatie over AYMA kunt u terecht op de site van het Amsterdam Mutual Aid System.

Foto’s:
Foto’s gemaakt door Jeffrey Koper

P2000 meldingen:
De meldingen van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland zijn ten behoeve van het overzicht weggelaten uit dit overzicht.
00:02:36 18-08-12 PRIO 2 MICK ZIJLWEG 200 HAARLEM HOVD TEL. CONTACT MK-B
00:18:32 18-08-12 PRIO 2 MICK ZIJLWEG 200 HAARLEM ALARM PEL. INFORMATIEVOORZ. [ 190 191 199 582 ]
00:21:40 18-08-12 PRIO 1 UGS – AYMA PIER AFRIKA 8 AMSTERDAM INZET AYMA MATERIAAL [ 597 586 747 742 594 110220 581 589 1082 ]
00:28:36 18-08-12 PRIO 1 UGS – AYMA PIER AFRIKA 8 AMSTERDAM INZET AYMA MATERIAAL [ 747 ]