Onderzoek naar vreemde lucht

Maandagavond is de brandweer even voor half tien ’s avonds opgeroepen om onderzoek te verrichten naar een vreemde lucht. Nabij een parkeerplaats bij de Westbroekerplas werd een sterkte gaslucht geroken. De brandweer uit Spaarndam rukte uit en stelde ter plaatse een onderzoek in.

Er werd inderdaad een gaslucht waargenomen, maar de meetapparatuur gaf geen alarmerende waarden aan. Gezien de windrichting en windkracht is het zeer aannemelijk dat de vreemde lucht afkomstig was van een schip wat in het Havengebied aan het ontgassen was.

P2000 melding
04-06-2018 21:26:41 P 2 Stankoverlast (vreemde lucht) Westbroekerplas Dammersweg Velserbroek NHGG06 123230